Щодо оцінки ймовірності погіршення стану пацієнта з COVID-19

Administrator

Administrator
Команда форуму
07.09.20
64
3
Цікава стаття медиків із Сінгапуру, які вивели емпіричне «правило 6» для оцінки ймовірності того, що стан пацієнта із COVID-19 погіршиться.
Для цього протягом 48 годин необхідно визначити рівні С-реактивного білку, феритину та лактатдегідрогенази. Якщо вони перевищують 60 мг/л, 600 мкг/л і 600 од/л відповідно, то ймовірність погіршення дуже велика.

https://academic.oup.com/cid/article/72/10/1861/5868031